Kancelaria Adwokacka
oferuje klientom kompleksową obsługą prawną świadczoną z największym zaangażowaniem, zapewniając jednocześnie najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązania. Działalność kancelarii obejmuje zarówno pomoc podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym na terenie całego kraju. Obsługa klientów prowadzona jest również w języku angielskim.

 

Profesjonalne i na najwyższym poziomie usługi prawnicze dotyczą zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na każdym etapie postępowania i na wszystkich szczeblach odwoławczych, również przez Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.