Działalność Kancelarii Adwokackiej obejmuje pomoc podmiotom gospodarczym począwszy od czynności związanych z ich rejestracją, a skończywszy na aspektach likwidacyjnych. Obsługa prawna obejmuje w szczególności bieżącą obsługę przedsiębiorcy w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, pracy i administracyjnego. Kancelaria reprezentuje również takich Klientów przed sądami oraz organami administracji państwowej i samorządowej, a także podczas negocjacji i mediacji.

Obsługa prawna osób fizycznych koncentruje się na prawie karnym, cywilnym, administracyjnym, pracy i rodzinnym.

Pomoc prawna świadczona jest na terenie całego kraju.

Obsługa klientów prowadzona jest również w języku angielskim.

Obsługa prawna jest realizowana profesjonalnie z zachowaniem wysokiej staranności zawodowej i może mieć charakter zarówno stały jak i jednostkowy, w tym polegający na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pojedynczych pism procesowych oraz umów.

Profesjonalne i na najwyższym poziomie usługi prawnicze dotyczą zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na każdym etapie postępowania i na wszystkich szczeblach odwoławczych, również przez Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.